Sat, Sep 23rd, 2023
Failure notice from provider:
Connection Error:http_request_failed

Chuyến đi

Chuyến đi vào 23/09/23

  • Hãng hàng không Hãng hàng không Delta
  • Thông tin 5260
  • Điểm đến JFK, JFK
  • Thời gian 5:48SA
  • Tình trạng ĐÚNG GIỜ
  • Cửa 2
  • Theo dõi Theo dõi
  • Hãng hàng không United
  • Thông tin 4610
  • Điểm đến Newark, EWR
  • Thời gian 6:00SA
  • Tình trạng ĐÚNG GIỜ
  • Cửa 3
  • Theo dõi Theo dõi
  • Hãng hàng không Hãng hàng không Delta
  • Thông tin 4906
  • Điểm đến JFK, JFK
  • Thời gian 2:52CH
  • Tình trạng ĐÚNG GIỜ
  • Cửa 2
  • Theo dõi Theo dõi
  • Hãng hàng không United
  • Thông tin 4390
  • Điểm đến Newark, EWR
  • Thời gian 5:17CH
  • Tình trạng ĐÚNG GIỜ
  • Cửa 3
  • Theo dõi Theo dõi

Cập nhật lần cuối: 22/9/2023, 8:39CH